ჩვენს შესახებ

კომპანია „ჯეო-კოოპ“ გახლავთ ერთ-ერთი წამყვანი სადისტრიბუციო კომპანია საქართველოში, რომელიც დაარსდა 2009 წლის ივნისში.

ჩვენი უმთავრესი მიზანია სამომხმარებლო ქსელის მსოფლიოს ბრენდების პროდუქციით მომარაგება, კვალიფიციური დისტრიბუციის განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის მიწოდებას დროულად, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე და მომხმარებელთა ყველა ფენისათვის.

ჩვენი პარტნიორები

დატოვეთ შეტყობინება!

Coopoliva