Luglio

 Luglio ზეთი ყურძნის კურკისგან 1ლ	Luglio ზეთი ყურძნის კურკისგან 1ლ 14.00GEL
 Luglio სიმინდის ზეთი 1ლ Luglio სიმინდის ზეთი 1ლ 7.60GEL
 Luglio სიმინდის ზეთი 5ლ Luglio სიმინდის ზეთი 5ლ 34.00GEL
 Luglio შესაწვავი პალმის ზეთი 25ლ Luglio შესაწვავი პალმის ზეთი 25ლ 144.00GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი Extra Virgin BIO 500 მლ 18.00GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი Extra Virgin Gold 1000 მლ 24.00GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი Extra Virgin 500 მლ 14.00GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი Extra Virgin 1ლ 21.00GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი DI SANSA 250 მლ 5.50GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი DI SANSA 500 მლ 8.20GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი DI SANSA 1ლ 13.50GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი DI SANSA 3ლ 42.00GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი DI SANSA 5ლ 65.00GEL
LugliO ზეითუნის ზეთი "POMACE" 1ლ LugliO ზეითუნის ზეთი "POMACE" 1ლ 14.50GEL
Luglio ზეითუნის ზეთი "POMACE" TIN 3000მლ 35.00GEL